Kaikki blogikirjoitukset (22)

Tutkimus: Valoisat työllisyysnäkymät vahvistavat ammatti-identiteettiä

Viestinnän ammattilaisten työllisyysnäkymät ovat valoisammat kuin vuosiin, kertoo alasta tehty tuore tutkimus.

Viestinnän etiikkaan liittyvät kysymykset vahvistavat alan ammatti-identiteettiä.  Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimuksen vastaajista peräti 68 prosenttia uskoo viestinnän alan kasvavan edelleen ja vain 2 prosenttia vastaajista katsoo alan hiipuvan. Tutkimuksen mukaan viestinnän alan työllisyysnäkymät ovat nyt valoisammat kuin vuosiin. Vastaajista 74 prosenttia uskoo,…

Jatka

Lisännyt JAT 2. marraskuu 2017 16:00 — Ei kommentteja

Muistiinpanoja HY:n kriisiviestintäseminaarista 4.5.2017 - tutustu myös esityskalvoihin ja tallenteeseen

Helsingin yliopiston kriisiviestintätutkijat viestinnän yliopistonlehtori, VTT Salli Hakala sekä tutkijat Salla Laaksonen ja Minttu Tikka avasivat 4.5.2017 yliopistolla pidetyssä seminaarissa Loviisa13 ja Loviisa16 -ydinvoimalaharjoituksiin liittynyttä kriisiviestinnän harjoittelua. Tilaisuuteen osallistui lähes 90 Jatin jäsentä, noin puolet heistä etänä.

Ydinvoimaloiden pitää lain mukaan harjoitella kriisitilanteiden varalta…

Jatka

Lisännyt JAT 15. kesäkuu 2017 22:30 — Ei kommentteja

”Verkostoitumiselle antaisin arvosanan 5”

Hyvinkäällä maaliskuussa vietettyjen Viestintäpäivien pääteemana olivat some ja erilaiset kriisit. Aihetta käsiteltiin monipuolisesti sekä kriisien ennaltaehkäisyn, niihin varautumisen että varsinaisen kriisiviestinnän näkökulmasta.

Esityksistä parhaan palautteen (4,8/5) sai Maahanmuuttoviraston viestintäpäällikkö Aino Likitalon esitys "…

Jatka

Lisännyt JAT 19. huhtikuu 2017 11:00 — Ei kommentteja

Mistä kansallisessa palveluarkkitehtuurissa on kyse, ja mistä kannattaa aloittaa?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) helpottaa jatkossa olennaisesti tiedon siirtoa organisaatioiden ja palvelujen välillä. Vuonna 2014 käynnistetyssä hankkeessa luodaan yhteinen kansallinen palveluväylä, uudet palvelunäkymät kansalaisille ja yrityksille, uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan. Valmista tulee vaiheittain jo lähikuukausien kuluessa.

Hankkeen tavoitteena…

Jatka

Lisännyt JAT 12. helmikuu 2017 14:30 — Ei kommentteja

Digiloikka pelottaa?

Virkamies on työmatkalla ulkomailla. Kun hän on siirtymässä lentokentältä kokouspaikalle, toimittaja soittaa ja haastattelee kohtalaisen monimutkaisesta asiasta. Juttua on pakko korjailla kännykän ruudulla kokouksen lomassa. Julkaistu juttu vastaa vain osin todellisuutta, ja mediamyrskyn ensimmäiset tuulet alkavat puhaltaa. Tuttu tilanne?

Juuri näin pääsi käymään, kun hallituksen syyskuisen strategiaistunnon tiedotteen sisältöä oli yhdistetty muutamaan myöhempään uutiseen…

Jatka

Lisännyt Erja Lohikoski 2. joulukuu 2016 10:30 — Ei kommentteja

JAT ry:n lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon uudeksi viestintäsuositukseksi

Viestinnän toimintaympäristö on muuttunut 2010-luvulla niin nopeasti, että tarvetta vuonna 2010 annetun edellisen suosituksen päivittämiselle todella on, erityisesti digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa koskevien suositusten osalta. 

 

Toimintaympäristön muutokset puoltavat myös suosituksen rakenteen muuttamista niin, että aiemmat viestinnän tavoitteita, tehtäviä ja keinoja koskevat luvut korvataan työryhmän esittämällä tavalla kuvauksella viestinnän arvoista ja niiden…

Jatka

Lisännyt JAT 12. lokakuu 2016 23:30 — Ei kommentteja

Käsikirja informaatiosodankäynnistä

Puolustusvoimissa työskentelevän sotatieteen tohtori Saara Jantusen kirja Infosota on saanut paljon huomiota osakseen, ja hyvä niin. Kirjassa kuvataan internetin ja somen mukanaan tuomaa uutta sodankäynnin muotoa, jonka olemassaoloa – tai edes sen mahdollisuutta – monikaan ei välttämättä ole tiedostanut.

Infosota on psykologista sodankäyntiä, jossa vastustajan toimintakykyä pyritään heikentämään erilaisten informaatio-operaatioiden avulla. Ilmiö on tietenkin tuttu jo…

Jatka

Lisännyt Päivi Kari 5. heinäkuu 2016 19:00 — Ei kommentteja

Säästöjä kotoutumiseen omakielisen tiedon avulla

Lisääntynyt maahanmuutto on tuonut mukanaan uusia haasteita valtiolle ja kunnille. Miten tulijat saadaan kotoutumaan mahdollisimman…

Jatka

Lisännyt Ulla Lehtonen 13. kesäkuu 2016 14:30 — Ei kommentteja

Strategian tavoitteena aktiivinen ja vetovoimainen JAT

Maaliskuussa Turussa pidetty JAT:n vuosikokous hyväksyi yksimielisesti yhdessä jäsenistön kanssa valmistellun esityksen JAT:n uudeksi strategiaksi. Strategia muistuttaa meitä JAT:n olemassaolon tarkoituksesta ja kertoo, mihin suuntaan haluamme kehittyä ja miten tavoitteeseen on ajateltu…

Jatka

Lisännyt Päivi Kari 18. huhtikuu 2016 19:30 — Ei kommentteja

JAT:n ansiomitalit tänä vuonna pitkän linjan kaupunkiviestijöille

Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry:n ansiomerkit vuodelta 2015 on myönnetty – jäsenistön tekemien ehdotusten perusteella – Vantaan kaupungin tuoreelle viestintäjohtajalle Päivi Rainiolle ja Tampereen kaupungin viestintäpäällikkö Aila Rajamäelle. Molemmat mitalistit ovat toimineet pitkään kaupunkiensa viestintätehtävissä ja saavuttaneet työssään sekä esimiestensä että muiden yhteistyökumppaneidensa luottamuksen ja arvostuksen. …

Jatka

Lisännyt JAT 21. maaliskuu 2016 13:00 — Ei kommentteja

Jäsenistö toivoo JAT:lta jatkossakin ajan hermolla pysymistä

Aktiivisuus ja ajan hermolla pysyminen saivat erityisen hyvät arviot, kun jäseniä pyydettiin Viestinnän ammattilaiset 2015 -tutkimuksen yhteydessä arvioimaan sitä, miten hyvin tietyt ominaisuudet kuvaavat JAT:a. Samat asiat nousivat kärkeen myös tulevia toiveita koskevalla listalla. …

Jatka

Lisännyt Päivi Kari 17. joulukuu 2015 15:30 — Ei kommentteja

Julkisen alan viestijöitä ohjaavat myös julkishallinnon eettiset ohjeet

ProCom ry:n ja Viesti ry:n hallitukset hyväksyivät syyskuun alussa Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) valmistelemat viestinnän eettiset ohjeet ja julkaisivat ne kommentteja varten. Ohjeiden toivotaan osaltaan edistävän hyviä toimintatapoja, vahvistavan viestijöiden ammatillista identiteettiä sekä palvelevan yleisesti sidosryhmiä ja yhteiskuntaa.

Viestijät, kuten monet muutkin ammattiryhmät, törmäävät…

Jatka

Lisännyt JAT 20. syyskuu 2015 23:00 — Ei kommentteja

Viestintä vuonna 2025 — pilvilinnoja ja raakaa realismia

Kirjoittaja viestinnän valmentaja ja coach Hanna SalminenImpulsiivinen pikaviestintä on nyt uusi normaali. Paino sanalla pika. Ja reaaliaikaisuus maailmassa, joka jakautuu vielä toistaiseksi eri aikavyöhykkeisiin. Emme me…

Jatka

Lisännyt JAT 30. huhtikuu 2015 16:30 — Ei kommentteja

Tuoreet JATin ansiomerkin saajat, Tarja Tamminen ja Seija Kauppinen

JAT on palkinnut vuodesta 1999 lähtien työssään ansioituneita julkisen alan viestinnän ammattilaisia kultaisella ansiomerkillä. Merkki on suunniteltu aikanaan oppilastyönä Lahden Muotoiluinstituutissa, ja merkkejä on tähän mennessä myönnetty reilut 20. Luettelo saajista löytyy…

Jatka

Lisännyt JAT 29. maaliskuu 2015 17:30 — Ei kommentteja

Infografiikkakurssit ajan hermolla, mitä seuraavaksi?

JATin viime vuonna ja nyt tammikuussa järjestämille kolmelle infografiikkakurssille osallistui yhteensä 90 viestijää eli noin viidennes jäsenistöstä. Alan huippuasiantuntijan, kouluttaja Juuso Koposen vetämillä puolen päivän kursseilla saatiin käsitys muun muassa siitä, mikä ero infografiikalla on tavalliseen kuvittamiseen ja miten sillä tuotetaan lisäarvoa erilaisiin artikkeleihin, diasarjoihin ja vaikkapa toimintakertomukseen.

Moni osallistujista kaipasi tukea myös…

Jatka

Lisännyt Päivi Kari 1. maaliskuu 2015 13:30 — Ei kommentteja

Ovet auki kaikille – myös uusille jäsenille!

JATin jäsenmäärä on parin viime vuoden aikana kasvanut noin 400:sta yli 460:een. Näin on käynyt, vaikka yhdistyksestä on samaan aikaan eronnutkin jäseniä - pääasiassa eläköitymiseen vedoten. Jäsenhakemuksia on käsitelty käytännössä jokaisessa hallituksen kokouksessa, ja uusia kasvoja on näkynyt jäsentapahtumissa ilahduttavan paljon.

Kevään vuosikokouksessa JATin sääntöjä muutettiin niin, että jäseniksi voidaan nyt hyväksyä - valtion, kuntien ja seurakuntien viestijöiden ohella - myös…

Jatka

Lisännyt Päivi Kari 12. joulukuu 2014 22:30 — Ei kommentteja

Praha 2014?JAT on viimeisten 10 vuoden aikana tehnyt opintomatkan kahdeksaan upeaan eurooppalaiseen kaupunkiin. Kohteina ovat olleet aakkosjärjestyksessä Amsterdam (2013), Berliini (2006), Bryssel (2008) , Budapest (2003), Dublin (2004), Lontoo (2011), Tallinna (2011) ja Wien (2005). ­ Jos Luoja suo ja jäsenistö niin haluaa,…

Jatka

Lisännyt Päivi Kari 12. toukokuu 2014 01:00 — Ei kommentteja

Joukkoliikenne on ykkösvalinta

Tutustumisvierailulle Helsingin seudun liikenteeseen osallistui vieraina 13 jattilaista. Myös isäntäväen joukossa oli tietysti JATin jäseniä, viestinnässä kun vierailtiin.

Viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink kertoi aluksi mm. HSL:n uuden hallituksen uudesta, vuoteen 2025 ulottuvasta strategiasta, josta viestiminen henkilöstölle ja sidosryhmille on juuri käynnistymässä. Strategiaviestintää tukee ns. strategiakalvo, josta kaikki strategian olennaiset osatekijät löytyvät…

Jatka

Lisännyt Virpi Pakkala 18. maaliskuu 2014 14:00 — Ei kommentteja

Trendeissä riittää valinnan varaa

Lueskentelin tammikuussa jokusen tätä vuotta ennustavan ”media trends for 2014” -jutun, kuten Googlen 1,7 miljardin hakutuloksen perusteella muutkin tekivät. Trendejä lukiessa tuli sekä uusia ideoita että ähkyä ja ahditusta. Miten ihmeessä ehtisi ottaa onkeensa edes useimmin mainituista asioista? No, aika näyttää. Tässä kuitenkin viiden kärki, jota aion pitää silmällä.

 

Sosiaalinen media

Mediatrendien hakutuloksista suuri enemmistö koski somea. Snapchat…

Jatka

Lisännyt Virpi Pakkala 3. helmikuu 2014 09:27 — Ei kommentteja

Kiitokset kuluneesta vuodesta!

JATin 20-vuotisjuhlavuotta on vietetty kuten juhlaa kuuluukin, aktiivisesti yhdessä. Vuoteen on mahtunut Finlandia-talolla pidetyn juhlaseminaarin lisäksi suuri määrä muita jäsentapahtumia ja parin vuoden tauon jälkeen taas myös yhteinen opintomatka ulkomaille, tällä kertaa Alankomaihin.

Tutustumisvierailuista suurimman osallistujamäärän (70) kokosi lokakuussa vierailu Valtioneuvoston linnaan. Muita vierailukohteita vuoden aikana olivat ASH ry, Elokuvasäätiö, Helsingin yliopiston…

Jatka

Lisännyt Päivi Kari 13. joulukuu 2013 01:00 — Ei kommentteja

Tietoja

 

© 2017   Created by JAT.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot