Viestintätutkimukset

Viestinnän merkitys muutostilanteissa, 2013

JAT teetti 20-vuotisen taipaleensa kunniaksi Viestinnän merkitys muutostilanteissa -tutkimuksen. Tutkimuksen tulokset esiteltiin maaliskuussa 2013 JATin Viestintäpäivillä. Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n tutkimusjohtaja Jouni Kivikosken johdolla toteutettu tutkimus kertoo muun muassa siitä, mitä julkisten organisaatioiden johdossa ajatellaan viestinnästä. Tutkimus on jatkoa Viestinnän ammattilaiset -tutkimussarjalle, jossa on kartoitettu viestintäalan ammattilaisten työnkuvaa ja asemaa organisaatiossa.

Tutkimus koostui kuntien ja valtion viestinnästä vastaaville lähetetystä nettikyselystä sekä ylimmän johdon puhelinhaastatteluista. Nettikyselyyn vastasi 67 viestinnästä vastaavaa henkilöä ja puhelinhaastatteluihin 50 ylimmän johdon edustajaa.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että ylin johto vaikuttaa olevan tyytyväisempi organisaationsa viestintään kuin viestinnän ammattilaiset itse. Lisäksi tutkimuksen mukaan johto arvostaa viestinnän ammattilaisia luotettavina neuvonantajina.

Selkeinä viestijöiden kehityskohteina esiin nousivat sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen, johdon sparraus sekä systemaattisuus ja projektinhallintataidot. Siinä haastetta tuleville vuosille!

 

Julkishallinnon mediaviestintäkysely, 2005

Kyselyssä kartoitettiin mitkä aiheet toimittajia kiinnostavat ja mitä toimittajat julkishallinnon viestijöiltä toivovat.

 

Viestinnän haasteet, julkisuusviestintä ja yhteistyö mainos- ja mediatoimistojen kanssa, 2004

Loppuvuodesta 2004 tehtiin yhdessä Dagmarin kanssa kyselyn, jossa selvitettiin, mitkä ovat julkisen alan toimijoiden suurimpia viestinnän haasteita, miten julkisuusviestinnässä on onnistuttu ja miten yhteistyö mainostoimiston ja mediatoimiston kanssa toimii. Lisäksi selvitettiin mainos- ja mediatoimistojen kilpailutukseen liittyviä haasteita.

Kyselyyn vastasi 37 Julkisen alan tiedottajat ry:n jäsentä.

Kommentti

Sinun tulee olla Julkisen alan tiedottajat ry:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Julkisen alan tiedottajat ry

Tietoja

 

© 2017   Created by JAT.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot