Viestinnän ammattilaiset 2015 -tutkimus

ProCom ry:n, Viesti ry:n, Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n ja Kirkon tiedotuskeskuksen toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä 31.8.-16.9.2015 välisenä aikana. Kohderyhmänä olivat em. viestintäyhteisöjen jäsenet, joita päällekkäisyyksien poistamisen jälkeen oli 4224. Vastauksia saatiin 1339, eli keskimääräinen vastausprosentti oli 32 %. Jattilaisten vastausprosentti oli kuitenkin tätä korkeampi, noin 55 %.

Yhteisöviestijöiden työnkuva on tutkimuksen mukaan muuttunut melko tavalla aiempaan verrattuna. Maineen ja brändin rakentaminen, yhteisömanagerointi sekä mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta ovat kasvattaneet rooliaan ja muun muassa sosiaalisen median päivystys on tullut kokonaan uutena mukaan työnkuvaan. Yhteisöviestijä on lisäksi somen suosion myötä yhä useammin myös organisaation sisäinen viestintävalmentaja. 

Jäsentilaisuus 12.11.2015

Tutkimuksen tulokset esiteltiin JAT:n jäsenistölle 12.11.2015 klo 9-10 Helsingin kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa, jota oli mahdollista seurata myös Lync-etäyhteyden kautta.


Tilaisuudessa vertailtiin viestijöiden työnkuva-, palkka- ja muuta tilannetta julkisen sektorin viestijöiden ja muilla aloilla toimivien viestijöiden välillä ja käytiin läpi myös JAT:n omiin - käynnissä olevaan strategiaprosessiin liittyviin - kysymyksiin saadut vastaukset. Tulokset esitteli tutkimusjohtaja Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy:stä ja Lync-operaattorina toimi Eeva Penttilä JAT:n hallituksesta.

  • Tutustu tutkimuksen yleistä osiota koskevaan esitysaineistoon
    12.11.2015
    (pdf)
  • Julkisen alan viestijöiden tehtävät poikkeavat tutkimuksen mukaan tietyiltä osin yksityisellä sektorilla työskentelevien viestijöiden tehtävistä. Julkisella alalla korostuvat media-, some- ja työyhteisöviestintä, yksityisellä taas markkinointi, maineenrakennus ja sijoittaja- ja yhteiskuntasuhteet. Tie julkisen alan viestijäksi alkaa lisäksi yksityistä useammin media-alalta tai muista asiantuntijatehtävistä, kun taas yksityisellä sektorilla viestijöiden tausta on usein myynnissä ja markkinoinnissa.


-----
Viestintäalan järjestöjen toimeksiannosta joka toinen vuosi toteutettava Viestinnän ammattilaiset -tutkimus on laajin viestinnän asiantuntijoiden työnkuvan kartoitus Suomessa. Tutkimuksia on toteutettu säännöllisesti vuodesta 1983 lähtien. Tutkimuksen aiempia nimiä ovat olleet "Yhteisöviestintätutkimus" ja "Tiedottajien jäsentutkimus".

>> Tutustu aiempien vuosien tutkimustuloksiin

Tietoja

 

© 2017   Created by JAT.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot