Etiikka - VEN

Viestijät, kuten monet muutkin ammattiryhmät, törmäävät aika ajoin työssään eettisiin ongelmiin. Julkisella alalla työskenteleviä viestinnän ammattilaisia sitovat

JAT ry:n jäsenet ovat lisäksi sitoutuneet noudattamaan Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) valmistelemia Viestinnän eettisiä ohjeita.


Julkisen viestinnän etiikasta

Julkisella sektorilla avoimuuden käsite on laaja. Hallinnon toiminnan tulee lakiin perustuvan julkisuusperiaatteen mukaan olla avointa ja läpinäkyvää.

Kaikkia eri kansalais- ja yritysryhmiä tulee lähtökohtaisesti palvella tasapuolisesti ja pääsääntönä on se, että kaikki viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen määrätty salassa pidettäviksi.

Viranomaisten tulee lisäksi tiedottaa aktiivisesti ja riittävästi käsittelyssään olevista asioista ja tekemistään ratkaisuista sekä ylläpitää kattavia ja ajantasaisia verkkosivuja, jotta kansalaiset voivat sitäkin kautta kontrolloida hallinnon toimintaa.

Julkishallinnon toimeksiantajia ovat viime kädessä kaikki kansalaiset tai kuntalaiset. Julkisen alan viestijä – sen enempää kuin kukaan muukaan virkamies – ei saa toiminnassaan asettaa omaansa tai jonkun muun yksityistä etua yleisen edun edelle. Keskeisiin virkamieshyveisiin kuuluvat puolueettomuus, riippumattomuus ja vastuullisuus.


Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla. VENin toimintaan ja viestinnän alan itsesääntelyyn on sitoutunut tuhansia viestinnän alan asiantuntijoita.

JAT:n nimeämänä edustajana VEN:ssä toimii hallituksen jäsen Anna-Leea Hyry. Anna-Leea työskentelee Tampereen kaupungin konserniohjauksessa viestintäsuunnittelijana kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Ennen viestintäuraansa hän toimitti Ylen tv-kanavilla kulttuuri-, opetus- ja asiaohjelmia ja työskenteli sanomalehtien toimituksissa.

Anna-Leean henkilökohtaisena varamiehenä neuvottelukunnassa toimii JAT:n puheenjohtaja Päivi Kari.

JAT:n jäsenet voivat esittää kysymyksiä neuvottelukunnalle Anna-Leean kautta. Sähköpostiosoite: anna-leea.hyry(at)tampere.fi


VENin taustayhteisöt:


>> Tutustu VEN:n kannanottoihin, toimintaan ja jäseniin osoitteessa ven.fi

Tietoja

 

© 2017   Created by JAT.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot